Bijdragen » Steenhuis S-doku met een somgroep

Steenhuis S-doku met een somgroep

Door: Folkert van der Meulen Bosma van sudoku-variations.com

In elk leeg vakje moet een van de getallen 1 t/m 9 worden ingevuld zodanig dat in elke rij, elke kolom en in de 9 vetomrande vierkanten van 9 vakjes ieder getal een keer voorkomt.

Elke kolom en elke rij van de vetomrande vierkanten bevat negen gekleurde vakjes van de grote S-vorm. Ook in die zes groepen van negen vakjes moeten de getallen 1 t/m 9 precies een keer voorkomen.

Deze S-doku heeft een extra beperking via de groep van 3 maal 3 vakjes, die bruin gemarkeerd zijn. Het getal van de 3 cijfers, dat wordt gevormd in de 3 gemarkeerde vakjes midden onder is namelijk de som van de getallen van 3 cijfers van de 3 gemarkeerde vakjes midden boven en van de 3 gemarkeerde vakjes midden midden.

Afdrukken


PDF document om af te drukken
PDF document met de oplossing

Let op: Dit is een gastbijdrage. De inhoud is niet gemaakt door Studio Steenhuis. Wilt u ook een bijdrage leveren stuurt u die dan aan sudoku@studiosteenhuis.nl.

Gastenboek, wat vindt u?

Geef uw reactie

Uw opmerking:

Uw naam:

Anti-spam vraag: Hoeveel is twee plus drie?

De redactie kan uw bijdrage aanpassen of verwijderen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.