Bijdragen » Uitleg S-Doku zaterdag 3 maart 2012

Uitleg S-Doku zaterdag 3 maart 2012

Door: Roel van der Heide

Met enkele standaardtechnieken kom je tot de volgende situatie:

Bij deze puzzels zit de clou altijd in de plaatsing van licht-donker. In de middelste rij blokken van 9 vakjes moeten nog 2 donkere vakjes ingevuld worden: 1/9 en 5/8. Omdat 1 van deze vakjes in de linker kolom van blokken zit, moet de andere keuze (dus 1/9 of 5/8, beide donker) ofwel in het blok linksboven, danwel het blok linksbeneden zitten. Beide kan, maar wij kijken eerst naar het blok linksboven, omdat het blok middenboven ook al een 9 (geen 1) en een 5/8 heeft. Wij kijken daarom ook eerst naar de 5/8. Dat is vrijwel meteen raak!

De clou van deze puzzel (zoals meestal in deze puzzels) zit in het feit, dat een bepaalde plaats niet een bepaald getal kan zijn. Hier kan het oranje omrande vakje geen 5 zijn. Immers, zou (3,1) een 5 zijn, dan moeten ook (2,4) en dus (4,5) een 5 bevatten. De middelste kolom van 3 blokken krijgt dan 3x een lichte 5, zonder een donkere. Dus in de linker kolom van 3 blokken komt de donkere 5 in vakje (9,3). Plaats de 5-en door de puzzel. Plaats ook de 1/9 en 6/8 in kolom 5. Nu komt de volgende clou.

Het oranje omrande vakje moet een 6/8 bevatten. Waarom? Het blok van 9 vakjes rechtsonder moet nl. op de donkere vakjes de cijfers 1,9 en 6/8 bevatten. Beredeneer zelf (zie eventueel verderop voor de uitleg). Nu is het eenvoudig, omdat wij in rij 3 2x een 6/8 hebben. Verder weten wij nu, dat in de bovenste 3 blokken de donkere 3 moet zitten in vakje (1,7). Dus vakje (2,8) bevat een 6, en wij kunnen de 6/8 dus nu oplossen. Vul in (zie situatie op volgende pagina.) De 1/9 en de 3/6 zijn nu gemakkelijk oplosbaar (2-de schema volgende pagina). De oplossing van de hele puzzel draait dus slechts om 2 vondsten. De rest is standaard. De vondsten te vinden is natuurlijk de truc, dat is voornamelijk ervaring en een beetje geluk. De ervaring leert dat je altijd eerst moet kijken naar combinaties van 2 getallen die in de donkere vorm voorkomen in 2 verschillende blokken van 3 rijen of 3 kolommen. Hier is het dus (met enige ervaring) al snel duidelijk dat wij op zoek moeten gaan naar de combinaties 1/9 en/of 5/8, en vooral waar die zich in de 2 bovenste rijen van blokken bevinden.

De tweede clou is eigenlijk een standaardmethode. Als 2 blokken een bepaald cijfer in de donkere variant hebben, dan weet je ook het derde blok waarin dit cijfer moet voorkomen. Hier weten wij, dat de blokken middenboven en linksmidden beide een donkere 1 en een donkere 9 bevatten, dus moet het blok rechtsonder ook deze vakjes bevatten. Voorts moet er nog een donkere 6/8 zijn, omdat vakje (8,5) een lichte 6/8 bevat. Het centrumblok heeft een donkere 6 en een donkere 8, dus ..., etc.

Al met al is deze S-Doku dus helemaal niet moeilijk. Het is puur een kwestie van ervaring. Eventueel commentaar graag via het gastenboek.

Veel puzzelplezier, met vriendelijke groet,

Roel van der Heide

Let op: Dit is een gastbijdrage. De inhoud is niet gemaakt door Studio Steenhuis. Wilt u ook een bijdrage leveren stuurt u die dan aan sudoku@studiosteenhuis.nl.

Gastenboek, wat vindt u?

Geef uw reactie

Uw opmerking:

Uw naam:

Anti-spam vraag: Hoeveel is twee plus drie?

De redactie kan uw bijdrage aanpassen of verwijderen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.